Terug naar Korte berichten 31 August 2022

Onterechte naheffingsaanslag, (geen) bezwaar nodig?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Onterechte naheffingsaanslag, (geen) bezwaar nodig?

De Belastingdienst meldde dat niet alle btw-aangiften over het tweede kwartaal 2022 of over juni 2022 tijdig zijn verwerkt en ondernemers daardoor mogelijk onterecht een naheffingsaanslag over voornoemd tijdvak hebben ontvangen.

De btw-aangiften moeten alsnog handmatig verwerkt worden, waarvoor de Belastingdienst verwacht “nog maximaal zes weken” nodig te hebben.

Ondernemers die ten onrechte een naheffingsaanslag hebben ontvangen, zouden niets hoeven te doen.

Niets doen kan echter riskant zijn. Valt uw naheffingsaanslag onder deze verwerkingsfout, of blijkt dat achteraf toch een andere oorzaak te hebben?

Heeft u in dat laatste geval de bezwaartermijn van zes weken ongebruikt laten verlopen, dan kunt u niet meer tegen die naheffingsaanslag in bezwaar.

Bij twijfel: zorg dat u toch zelf tijdig een briefje stuurt aan de Belastingdienst dat u het niet eens bent met de aanslag, zodat u uw mogelijkheden in bezwaar niet verspeelt.

Bron:

* Taxence, ‘Onterechte naheffingsaanslagen btw verzondenv’,  https://www.taxence.nl/nieuws/onterechte-naheffingsaanslagen-btw-verzonden/

@HuygenLammers Advocaten

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_btw-aangiften-ondernemers-activity-6970710539735863296-h3KY