Terug naar Korte berichten 6 July 2022

Unlock the secret: geactualiseerd beleid inzage na voornemen boete ge-‘Woo-d’

Geschreven door: Vanessa Huygen

Unlock the secret: geactualiseerd beleid inzage na voornemen boete ge-‘Woo-d’

Inzage in het dossier komt voor de heffing pas in de bezwaarfase aan de orde. Maar als het gaat om een #voorgenomen #boete, dan bestaat al vanaf dat voornemen een recht op inzage. Het gaat dan wel (uitsluitend) om het #boetedossier. Hier kunt u dus gebruik van maken als de inspecteur laat weten dat hij van plan is een boete op te leggen - en dat voornemen alvast proberen weg te nemen.

Doet u dat niet, dan bestaat nog steeds recht op inzage op het (hele) dossier in de bezwaarfase. Daarover ook meer: “Inzage #bezwaardossier anno 2021: toch echt recht op #toezending van #kopie dossier.” 

Hoe de inspecteur dient om te gaan met zo’n verzoek en welke informatie het boetedossier moet bevatten, is openbaar gemaakt naar aanleiding van ge-Wobt beleid. Nu de #Wob (Wet openbaarheid bestuur) met directe ingang is vervangen door de #Woo (Wet open overheid), vindt deze publicatie plaats onder de Woo.

 

Fragmenten uit de Handreiking inzage boetedossier:

“Het inzagerecht betreft die bescheiden waarop het voornemen tot het opleggen van de boete berust. [] Gegevens die in het voordeel van belanghebbende werken moeten ter inzage worden verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld ontlastende verklaringen van derden zijn [3]. Het criterium dat hierbij moet worden gehanteerd is dus het belang voor het opleggen van de boete.”

In verband met de bewijskracht voor de boete, zullen gegevens van #derden minder vaak kunnen worden #geanonimiseerd:

“Voorbeeld: als aan de hand van bij een derde ondernemer, uit diens verkoopboek, getrokken renseignementen geconstateerd wordt dat de inkopen niet volledig in de administratie zijn verantwoord, zal ook aangegeven moeten worden wie de leverancier van die goederen is.”

Schokkend:

“Indien een gegeven aanleiding is geweest om een nader onderzoek in te stellen en dat nadere onderzoek heeft geresulteerd in bevindingen die aanleiding zijn om een boete op te leggen, dan hoeft het gegeven dat aanleiding is geweest voor het instellen van het onderzoek niet te worden verstrekt. Bijvoorbeeld een (anonieme) klikbrief[5].”

Aangezien zeker een #klikbrief kleuring kan geven aan wat de aanleiding is geweest voor een onderzoek en daarmee het oordeel over #verwijtbaarheid kan kleuren, kan een klikbrief en de identiteit van de auteur wel degelijk van belang zijn.

 

Bron:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_boete-voornemen-boetedossier-activity-6950356339139223552-hU5I