Terug naar Korte berichten 14 June 2022

Einde aan tijdperk integrale omkering bewijslast

Geschreven door: Vanessa Huygen

Einde aan tijdperk integrale omkering bewijslast

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan een belangrijk tijdperk. Als sprake is van #omkering en verzwaring van de #bewijslast na

  • het niet doen van de #vereiste #aangifte door niet of onjuist beantwoorden van vragen, of
  • een onherroepelijke #informatiebeschikking,

is voortaan altijd sprake van een #partiële #omkering.

 

Omkering van de bewijslast betekent tegelijk ook een verzwaarde tegenbewijslast – dan is ‘aannemelijk maken’ niet genoeg maar moet je ‘doen blijken’ of ‘overtuigend aantonen’.

 

Die omkering geldt voortaan alleen nog voor het #specifieke #geschilpunt waarvoor de gestelde vraag of vragen van #belang kan zijn.

 

Lees meer hierover in de blog van Marloes Lammers:

Verdeling fiscale bewijslast: partiële omkering is voortaan de norm!

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_omkering-bewijslast-vereiste-activity-6942450259281240064-i2Ny