Terug naar Korte Berichten 10 juni 2022

Bewijssanctie bij fout in aangifte raakt voortaan alleen deelonderwerpen. Goed nieuws voor de rechtsbescherming. Sneak preview!

Geschreven door: Vanessa Huygen

Bewijssanctie bij fout in aangifte raakt voortaan alleen #deelonderwerpen. Goed nieuws voor de #rechtsbescherming. Sneak preview!

De Hoge Raad heeft recent over het ten onrechte niet aankruisen van het ‘trusthokje’ (‘was u betrokken bij een #trust/#apv?’) een oordeel geveld. Dat oordeel - voer voor discussie - luidde dat het ten onrechte niet of onjuist beantwoorden de aangifte onjuist maakt en tot de sanctie ‘#omkering en verzwaring van de #bewijslast’ kan leiden.

Maar in datzelfde arrest overweegt de Hoge Raad ook dat omkering alléén geldt voor:

“#geschilpunten waarvoor het antwoord op deze vraag van #belang kan zijn”

En: dat de bewijslast slechts gedeeltelijk omkeert geldt óók wanneer de #bewijssanctie volgt op het niet beantwoorden van #vragenbrieven van de inspecteur, al dan niet sinds juli 2011 na een onherroepelijke #informatiebeschikking.

De Hoge Raad introduceert met dit arrest dus uitdrukkelijk de #partiële #omkering van de bewijslast, een mooie opheldering en belangrijke #verbetering van de #rechtsbescherming.

Lees hierover meer in de blog van Marloes Lammers

 

Bron:

* Hoge Raad 27 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:767

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bewijssanctie-deelonderwerpen-rechtsbescherming-activity-6941077224158580736-iOsC