Terug naar Korte berichten 20 May 2022

Geen box 3 compensatie voor te laat-bezwaarmakers; waarom en wat betekent dit voor inkeerders?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Geen box 3 compensatie voor te laat-bezwaarmakers; waarom en wat betekent dit voor inkeerders?

De Hoge Raad heeft – met welhaast de snelheid van het licht – arrest gewezen over de vraag of degenen die niet tijdig binnen zes weken na dagtekening van hun aanslag 2017 e.v. bezwaar hebben gemaakt, alsnog recht hebben op compensatie.

Dat moet dan via een verzoek om ‘ambtshalve vermindering’, maar daaraan zijn grenzen gesteld. Eén van die grenzen is dat het verzoek niet mag zijn gebaseerd op ‘nieuwe jurisprudentie’.

A-G Niessen: wel compensatie voor verzoek amtshalve vermindering vóór Kerstarrest 

De A-G Niessen had geconcludeerd dat dat in de voorliggende casus anders zou zijn.

  1. Omdat verzocht was om ambtshalve vermindering vóórdat het Kerstarrest was gewezen en dus de afwijzingsgrond ‘nieuwe jurisprudentie’ niet zou gelden.
  2. Verder hield de A-G een – in mijn ogen onnavolgbaar – betoog dat ondanks te laat bezwaar de aanslag niet ‘onherroepelijk’ zou zijn. Dat zou volgen uit de mogelijkheid tot ambtshalve vermindering waarbij (voor de IB, sinds 2010) bezwaar en beroep mogelijk is.

Hoge Raad: alle ambtshalve bezwaarmakers buiten de boot

De Hoge Raad volgt de A-G niet in die conclusie. Die oordeelde:

  1. dat “de onjuistheid van de belastingaanslag voortvloeit uit jurisprudentie die eerst is gewezen nadat die aanslag onherroepelijk is komen vast te staan” – dus er is wel degelijk sprake van een beroep op ‘nieuwe jurisprudentie’
  2. door niet-tijdig bezwaar te maken zijn de aanslagen onherroepelijk geworden, en “de mogelijkheid van ambtshalve vermindering ontnam aan die aanslagen niet het definitieve karakter.”

Kortom: wie niet tijdig bezwaar heeft gemaakt valt helaas buiten de boot.

Lopende inkeerprocedures profitere wel van rechtsherstel

Ten overvloede, dat geldt dus niet voor degenen die nog in een #inkeerprocedure of anderszins nog #navorderingsaanslagen te verwachten hebben. Die (nieuwe) aanslagen staan immers nog niet onherroepelijk vast – ze bestaan nog niet eens – dus vallen niet onder het regime van ‘ambtshalve vermindering.’ Kortom, diegenen profiteren wél van het voorgestelde rechtsherstel.

Bronnen: