Terug naar Korte Berichten 26 april 2022

Meer kritiek op 'paardenmiddel' confiscatie van niet-veroordeelden

Geschreven door: Vanessa Huygen

Meer kritiek op 'paardenmiddel' confiscatie van niet-veroordeelden

Na eerder zeer kritische commentaren van onder meer de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak heeft nu ook de Autoriteit Persoonsgegevens een kritisch advies uitgebracht:

“De AP heeft kritisch geadviseerd over een nieuwe procedure voor het afpakken van goederen die mogelijk afkomstig zijn uit misdrijven, zonder dat iemand is veroordeeld. In het wetsvoorstel is niet goed onderbouwd wat het doel, de noodzaak en effectiviteit hiervan zijn. Ook is niet duidelijk voor welke vermeende misdrijven het kabinet deze procedure wil inzetten. Het gevaar is dat dit paardenmiddel wordt gebruikt voor gevallen waarin dat niet nodig en passend is. Met het risico op schrijnende situaties voor burgers die niets met criminaliteit te maken hebben.”

Dit gevaar werd eerder ook door de Raad voor de Rechtspraak benoemd. Een makkelijk alternatief waarvoor geen veroordeling nodig is, is natuurlijk wel heel verleidelijk:

“Het voornaamste bezwaar is evenwel de vrees dat de NCBC-procedure gaandeweg gebruikt gaat worden, niet in aanvulling op de strafrechtelijke reactie op crimineel gedrag, maar als vervanging daarvan. Tot die zorg bestaat aanleiding omdat, zoals de MvT toelicht, de strafrechtelijke aanpak van het openbaar ministerie veel menskracht en tijd kan vergen, terwijl de NCBC-procedure gericht is op “een snellere afhandeling van de procedure”. Daarbij moet bedacht worden dat, ook al moet worden aangenomen dat het doel van de NCBC-procedure niet van bestraffende aard is, toepassing van de NCBC-procedure toch een vorm is van betaald zetten, en dus een sneller, goedkoper en daardoor verleidelijk alternatief voor een strafrechtelijk traject.”

De NOvA becommentarieerde onder meer:

“de keuze voor de civiele rechter [heeft] grote consequenties omdat in het strafrecht geldende waarborgen in het civiele recht niet van toepassing zijn. Uitgaande van de huidige toelichting op het wetsvoorstel, heeft het er alle schijn van dat het voorstel is bedoeld om de rechtsbescherming die het strafrecht biedt, te omzeilen."

 

Bronnen:

Eerdere adviezen:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_raadabrvoorabrdeabrrechtspraak-afpakken-zonder-activity-6924622107569999873-zr7E