Terug naar Korte Berichten 28 april 2022

Herstel voor bezwaarmakers box 3 via 'forfaitaire spaarvariant'

Geschreven door: Vanessa Huygen

Herstel voor bezwaarmakers box 3 via 'forfaitaire spaarvariant'

Zojuist is een Kamerbrief van Staatssecretaris van Rij gepubliceerd, waarin deze toelicht hoe degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt (of dat nog niet hoefden, omdat de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond) worden gecompenseerd.
 

Dat zal gaan gebeuren via de ‘forfaitaire spaarvariant' – zijnde één van de twee opties die sinds de Kamerbrief van 15 april op tafel lagen (zie daarover mijn Linkedin-bericht van 18 april 2022
 

Dit betekent:

  • er komt een nieuw percentage aan fictief rendement voor spaargeld, maar dan op basis van de toenmalige echte rentes;
  • voor ‘overig vermogen’ en schulden komen aparte fictief rendement percentages.
  • er komt dus géén percentage per andersoortig vermogen (bijv. onroerende zaken, aandelen/obligaties, contant geld en vorderingen).
  • crypto krijgt dus (ook) geen eigen forfait maar zal onder ‘overig’ vallen – op basis van reële rendementen van die totale categorie.
     

Lees ik het goed, dan doet er niet meer toe of het werkelijk rendement op individueel lager is geweest dan het fictieve. De percentages worden nu voor iedereen aangepast.
 

De Staatssecretaris:

“Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en voor alle belastingplichtigen wiens aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (dat zijn onder meer alle belastingplichtigen over de jaren 2021-2022) in gang te zetten volgens de forfaitaire spaarvariant. Dit betekent dat voor de belastingplichtige het inkomen uit sparen en beleggen voor de belastingen wordt verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. Er wordt gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen.”


Voor de hoogte van de forfaits is 'tabel 2' opgenomen:

Forfaits spaarvariant

2017

2018

2019

2020

2021

Spaargeld

0,25%

0,12%

0,08%

0,04%

0,01%

Schulden

3,43%

3,20%

3,00%

2,74%

2,46%

Beleggingen

5,39%

5,38%

5,59%

5,28%

5,69%

 

PS: niet-bezwaarmakers moeten nog even geduld hebben, over hun lot is nog niet beslist.


Bron:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_nieuw-fictief-spaargeld-activity-6925451587662315520-qirs