Terug naar Korte Berichten 18 maart 2022

Hoge Raad: uitworp aangifte negeren is geen ‘ambtelijk verzuim’; navordering blijft in stand

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoge Raad: uitworp aangifte negeren is geen ‘ambtelijk verzuim’; navordering blijft in stand

In een vandaag verschenen arrest (Hoge Raad, 18 maart 2022, ECLI:NL:HR:2022:379) oordeelt de Hoge Raad dat als het systeem van de Belastingdienst belastingaangiften uitspuugt, de inspecteur daardoor nog niet verplicht is al die aangiften te onderzoeken. Gevolg van die verplichting zou zijn dat als dat wordt nagelaten, de inspecteur een ‘ambtelijk verzuim’ begaat. En daarmee zou een latere navorderingsaanslag wegens een ‘nieuw’ feit niet kunnen worden opgelegd.

Uit een eerder arrest van 2018 werd vrij breed afgeleid dat een uitworpreden wél een onderzoeksplicht opleverde. Ook in het advies aan de Hoge Raad concludeerde de Advocaat-generaal dat op dit punt moest worden gecasseerd.

De Hoge Raad weerspreekt dat in dit arrest heel nadrukkelijk. Uit het oordeel van 2018 is

‘niet als algemene regel af te leiden dat de inspecteur bij een behoorlijke taakuitoefening nader onderzoek behoort in te stellen na uitworp van de aangifte op welke grond dan ook.’

Pas als - in het fictieve geval wel was onderzocht - de twijfel over de aangifte groot genoeg zou zijn geweest, zou alsnog sprake zijn van een ambtelijk verzuim. Bij opzettelijke onjuistheden is dat uiteraard geen escape voor de belastingplichtige: in geval van ‘kwade trouw’ heeft de inspecteur immers überhaupt geen nieuw feit nodig en doet zijn verzuim er dus ook niet meer toe.

Meer weten? Lees ook mijn volgende week te verschijnen commentaar in Sdu NTFR bij deze uitspraak.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ntfr-activity-6910570328020643841-4VtJ?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web