Terug naar Korte berichten 2 March 2022

Volgens Hof Amsterdam geen toezendplicht bezwaardossier. #Zucht.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Volgens Hof Amsterdam geen #toezendplicht #bezwaardossier. #Zucht.

Hof: geen toezendplicht van op de zaak betrekking hebbende stukken los van #inzagerecht.

Rechtbank: heffingsambtenaar is toezendplicht niet nagekomen 

Hof Amsterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar niet verplicht is in de bezwaarfase de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de gemachtigde te zenden, indien de gemachtigde heeft #afgezien van het #inzagerecht bij horen.

Belastingplichtige heeft via een gemachtigde bezwaar gemaakt tegen een WOZ-beschikking en #vraagt in de bezwaarfase om bepaalde stukken toe te sturen. Die worden #deels aan hem #opgestuurd.

Vervolgens wordt wel ingegaan op een uitnodiging voor een #hoorgesprek maar wordt daaraan #niet #voorafgaand inzage genomen in het dossier. In beroep oordeelt de rechtbank dat de heffingsambtenaar een toezendplicht had en die niet is nagekomen.

Hof: toezendplicht 'los van inzagerecht' bestaat niet

In hoger beroep oordeelt het Hof echter dat de heffingsambtenaar NIET verplicht is in de bezwaarfase de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de gemachtigde te zenden.

Anders dan bij eerdere discussies over de toezendplicht, gaat het er in dit geval om dat het inzagerecht #gekoppeld is aan het hoorgesprek. Voorafgaand aan dat hoorgesprek moet volgens de wet namelijk ten minste een #week van te voren het dossier ter inzage liggen.

Ook geen toezendplicht tijdens terinzagelegging?

Maar was in die week nogmaals gevraagd om toezending, zou deze procedure dan #anders zijn afgelopen?  

Dat lijkt er niet op. Het Hof overweegt namelijk ook dat er alleen maar een ‘verplichting tot terinzagelegging’ voor de heffingsambtenaar bestaat en dat vervolgens om ‘afschrift daarvan’ kan worden gevraagd. Oftewel: toch eerst een #rondje #rijden, dan pas recht op #kopietjes. Anders dan mijn pleidooi eerder: https://www.dropbox.com/s/e242x6ckd8yyn0y/TFB%202020-8%20Corona-biedt-fiscale-proceskansen%20-%20april%202020.pdf?dl=0.

 

#Zucht.

 

Bronnen:

Zie eerdere ontwikkelingen op dit onderwerp:

Maar het ‘hogere niveau’ van Rechtbank Noord-Holland, Hof Amsterdam, oordeelt nu dus alsnog van niet – althans niet ‘los van de uitoefening van het inzagerecht’.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_toezendplicht-bezwaardossier-zucht-activity-6904708695926927360-X5z8