Terug naar Korte berichten 2 March 2022

(Geen) herstel box 3 2017 en 2018, oordeel hof onnavolgbaar

Geschreven door: Vanessa Huygen

(Geen) #herstel #box 3 2017 en 2018, oordeel hof #onnavolgbaar

Hof Amsterdam oordeelde dat belastingplichtigen #niet in aanmerking komen voor #correctie van box 3 heffing over 2017 en 2018. Hoe het Hof hier oordeelt dat de ‘fictieve’ heffing niet te hoog is, is mij een #raadsel.

Hoge Raad eerder: rechtsherstel door belasting werkelijk rendement

De Hoge Raad oordeelde in het welbekende #Kerstarrest dat over belastingjaren 2017 e.v. moet worden geboden:

“door te bepalen dat () alleen het () werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken.”

Het werkelijke voordeel stond in die procedure vast. De Hoge Raad oordeelde dat dat echte inkomen (rente etc.) in de plaats komt van het fictieve rendement van ‘de 4%’.*

Hofoordeel - de cijfertjes

Dan Hof Amsterdam.

Over 2017 is het vermogen:
- EUR 609.248 spaar
- EUR   33.888 beleggingen

Dit leidt (zonder heffingvrij vermogen) in box 3 tot:
- EUR   25.220 fictief inkomen
- EUR     7.566 heffing

Het werkelijke rendement over 2017:
- EUR   2.177

Kortom, het #fictieve rendement #overstijgt #aanzienlijk het echte rendement. En ook de heffing is veel meer dan de rente, er wordt dus zelfs ingeteerd.

Hofoordeel - (geen) rechtsherstel

Hof: uitgaande van een € 2.177 rente over 2017, leidt dit

“niet tot een heffing die hoger is dan het behaalde rendement, zodat () geen sprake kan zijn van een individuele en buitensporige last.”

Ik begrijp dit op twee fronten niet.

  1. De Hoge Raad oordeelde over 2017 ev niet met een ‘buitensporige last’, maar acht de regeling discriminatoir en beval correctie naar heffing het werkelijke rendement. Dus niet heffing versus inkomen, maar fictief inkomen versus echt inkomen. Hier toegepast: inkomen EUR 2.177 versus fictief EUR 25.220, verschil -/- 23.043.
  2. Maar zelfs in vergelijking van de #heffing met het werkelijke inkomen (dus: wordt het vermogen plus rente minus heffing per saldo lager, wordt er ingeteerd), is daaraan ruimschoots is voldaan. Want: heffing EUR 7.566 versus inkomen EUR 2.177. Verschil dan -/- 5.389.

Ben ik nou gek of?

 

Voetnoot:

*Vanaf 2017 e.v. niet exact 4% maar met tariefschijven (in berekening toegepast)

Bronnen:

Zie ook