Terug naar Korte Berichten 2 maart 2022

Cryptomunten uit een 'fork' zonder claimen toch box 3 vermogen?

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Cryptomunten uit een #fork zonder #claimen toch box 3 #vermogen?

Op een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst een #Memo ‘Cryptovaluta ontstaan uit een fork’ met standpunt van de #Kennisgroep “IB-niet winst algemeen” openbaar gemaakt.

De kennisgroep stelt dat dergelijke #gratis verkregen cryptomunten tot de #bezittingen in box 3 behoren. Daarbij maakt het niet uit of de belastingplichtige de ontstane cryptomunten claimt of niet.
 

Maar klopt dat wel?

Casus kennisgroep: beschikbare coins uit fork niet geclaimd, wegens risico verlies 'oude coins'

In het op het WOB verzoek geopenbaarde interne memo wordt deze casus geschetst:

“Belastingplichtige bezit 10.000 bitcoins. Door het ontstaan van forks in de blockchain van de bitcoins heeft belastingplichtige gratis verschillende nieuwe ander soort cryptomunten gekregen waarvan de waarde op de peildatum voor box 3 enkele tonnen in euro’s vertegenwoordigt.”

“Belastingplichtige stelt dat de nieuwe cryptomunten () niet tot zijn bezit in box 3 behoren. [Omdat] hij niet [van plan is deze] ooit te claimen omdat hij dan mogelijk zijn [originele] bitcoins () verliest. [Wel] kan hij in de toekomst de ontstane cryptomunten alsnog claimen.”

Belastingdienst: toch vermogen

Volgens de Belastingdienst geldt een fork als het verkrijgen van de nieuwe coins, of je ze nu claimt of niet. En dat tegen de ‘#nominale’ koers, omdat alle #risico’s daarin al zullen zijn verdisconteerd.

Klopt dat?

Of dit altijd klopt, is in mijn ogen nog maar de vraag. Het risico op verlies kan (te) groot zijn waardoor de waarde lager is. En de vraag is of je vermogen hebt zolang je het ‘#cadeautje’ nog niet geaccepteerd hebt. In het normale zakelijke verkeer geldt aanbod en #aanvaarding. Het aanbod ligt er, maar zonder aanvaarding heb je nog niets.

Toelichting Belastingdienst

In de toelichting vermeldt de interne nota van de Belastingdienst:

"De waarde van ontstane cryptomunten (zoals bitcoin cash) wordt opgenomen in de verschillende koersen voor cryptomunten. Ook hiervoor geldt dat de koers van het gebruikte, of een ander liquide, omwisselplatform kan worden gebruikt om de waarde op peildatum te bepalen.

(…)

Als de belastingplichtige een procedure/handeling moet volgen om de ontstane cryptomunten te gebruiken (of zichtbaar te maken in de wallet), betekent dit niet dat geen sprake is van bezit.

(…)

Dat het claimen van ontstane cryptomunten soms risico’s met zich meebrengt, is in beginsel inherent aan het investeren in cryptomunten. Een cryptomunt is een risicovolle investering.

(…)

Dit bovengenoemde risico zal in beginsel verdisconteerd zijn in de koers van de (ontstane) cryptomunten.”

(…)

Gelet op het bovenstaande zijn ontstane cryptomunten in casu belast in box 3.”

To be continued

Of de Belastingdienst (in alle gevallen) gelijk heeft met dit standpunt, is dus nog de vraag.

 

Bronnen

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_cryptomunten-fork-claimen-activity-6904735007567659009-9PrS