Terug naar Korte Berichten 17 februari 2022

Rechters: ongewenst dat civiele procedure ingezet kan worden om strafrechtelijke #waarborgen te omzeilen

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Rechters: #ongewenst dat civiele procedure ingezet kan worden om strafrechtelijke #waarborgen te #omzeilen.

Raad voor de Rechtspraak In reactie op concept-wetsvoorstel NCBC (Non Conviction Based Confiscation; #confiscatie ‘crimineel’ vermogen #zonder #veroordeling):

“Het wetsvoorstel regelt onder meer dat goederen waarvan vermoed wordt dat ze een criminele oorsprong hebben via een nieuwe civiele procedure in beslaggenomen en vervolgens geconfisqueerd kunnen worden. De Raad vindt dat in beginsel onwenselijk omdat deze civiele procedure dan ingezet kan worden om strafrechtelijke waarborgen te omzeilen. Ook kan dit ertoe leiden dat de onderliggende criminaliteit niet wordt aangepakt. Alleen als de strafrechtelijke procedure niet open staat én confiscatie toch noodzakelijk en proportioneel is zou de civiele procedure toegepast kunnen worden. In veel situaties waarvoor het wetsvoorstel een regeling beoogt te treffen kan de al #bestaande #ontnemingsprocedure worden gevolgd.”

 

Bronnen:

Lees ook het commentaar van de Orde van Advocaten:

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechters-ongewenst-waarborgen-activity-6900110841434501120-NWAc