Terug naar Korte berichten 27 January 2022

Uitstel duidelijkheid gevolgen arrest box 3

Geschreven door: Vanessa Huygen

Uitstel duidelijkheid gevolgen arrest box 3

De staatssecretaris van Financiën vraagt de Tweede Kamer uitstel voor beantwoording van de Kamervragen over het box 3-arrest van de Hoge Raad. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat box 3-stelsel in strijd is met het EVRM.

De staatssecretaris vraagt uitstel omdat nog niet alle gevolgen van het arrest helder zijn.

In de brief gaat hij op hoofdlijnen in op te maken keuzes en op de dilemma’s die spelen bij de oplossingsrichtingen, zoals:

  > heeft het arrest ook gevolgen heeft voor burgers die #geen #bezwaar hebben gemaakt;

  > hoe kan het herstel zo tijdig, #zorgvuldig, #eenvoudig en eenvormig mogelijk;

  > wat zijn de #budgettaire gevolgen van het arrest, afhankelijk van de interpretatie van het arrest en de omvang van de groep burgers die in aanmerking komt voor rechtsherstel;

  > wat zijn de gevolgen van uitvoering voor de #menskracht en #ICT-capaciteit van de Belastingdienst.

Tot nader order worden #geen #aanslagen en beschikkingen opgelegd als sprake is van inkomen uit box 3. Er zijn #uitzonderingen, zoals waar verjaringsrisico speelt.

Op korte termijn volgen beslissingen over de #dilemma’s, meldt het kabinet.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_geen-bezwaar-zorgvuldig-activity-6892496739119828992-0qGt