Terug naar Korte Berichten 20 januari 2022

Nederlandse orde van advocaten: Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen

Geschreven door: Vanessa Huygen

Nederlandse orde van advocaten: Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen

“De communicatie tussen advocaat en cliënt is dus geheim en moet in beginsel geheim blijven; rechtzoekenden moeten ervan uit kunnen gaan dat anderen daarvan geen kennis kunnen nemen.

Dit belangrijke beginsel is voor de NOvA reden geweest om enkele jaren geleden, in het kader van de gesprekken over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, aandacht te vragen voor de figuur van de ‘geheimhoudersfunctionaris’ bij doorzoekingen in het kader van een opsporingsonderzoek.”

En

“Volgens de NOvA is de juiste plek om een dergelijke screening te beleggen het kabinet van de rechter-commissaris.

De rechter-commissaris is degene die kan toetsen of terecht een beroep op het verschoningsrecht is gedaan. Voor gevallen waarin het gaat om inbeslagname van grote hoeveelheden digitale informatie kan de rechter-commissaris mogelijk baat hebben bij het gebruik van een tool op basis van kunstmatige intelligentie, die speciaal hiervoor is ontwikkeld.”

* Nieuwsbericht BijzonderStrafrecht.nl: https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/nova-alleen-rechter-commissaris-kan-verschoningsgerechtigde-informatie-beoordelen

* Advocatenorde.nl https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nova-ziet-rol-voor-rechter-commissaris-bij-bewaking-verschoningsgerechtigde-informatie

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_nederlandse-orde-van-advocaten-alleen-rechter-commissaris-activity-6889917013183995904-EOuz