Terug naar Korte berichten 14 February 2022

NOvA: Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

Geschreven door: Vanessa Huygen

NOvA: Nieuwe #civiele #confiscatieprocedure omzeilt #strafrechtelijke #waarborgen

De NOvA heeft aan #minister #Ye?ilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid een #wetgevingsadvies uitgebracht over het Wetsvoorstel Versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. Zowel qua vorm als inhoud staat de NOvA #kritisch ten opzichte van dit wetsvoorstel. Het grootste kritiekpunt is dat een mogelijkheid van civiele confiscatie van goederen wordt geïntroduceerd zonder dat strafrechtelijke waarborgen van toepassing zijn.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_nederlandse-orde-van-advocaten-alleen-rechter-commissaris-activity-6889917013183995904-EOuz