Terug naar Korte Berichten 15 december 2021

Bijzonder: Hoge Raad adviseert herziening aan toeslagengedupeerden

Geschreven door: Vanessa Huygen

Bijzonder: Hoge Raad adviseert herziening aan toeslagengedupeerden

Wie (mogelijk) door vermelding op de fraudelijst selectief is gecontroleerd, zou volgens de Hoge Raad kunnen overwegen een herzieningsverzoek in te dienen.

Dit arrest gaat over een situatie waarin iemand is gecontroleerd op aftrekposten – #omdat hij in de zogenoemde databank FSV (fraudesignaleringsvoorziening) / project 1043 voorkwam. Controle op aftrekposten is op zich natuurlijk toegelaten, en als een belastingplichtige geen bewijs kan leveren (voor bijvoorbeeld studiekosten, ziektekosten), dan kan die aftrek worden geweigerd. Het probleem zit hierin dat selectief werd getoetst, op mensen die vanwege afkomst op een fraudelijst terecht zijn gekomen.

Bewijsuitsluiting als reactie op dit onterecht als fraudeur kenmerken heeft dan geen zin, overweegt de Hoge Raad.

Dan kan herziening een optie zijn, suggereert de Hoge Raad. Dat de Hoge Raad een dergelijke suggestie doet is op zichzelf al bijzonder, helemaal als je bedenkt dat nog nooit een belastingplichtige met succes een herzieningsverzoek heeft gedaan.

Wanneer zou zo’n herzieningsverzoek kansrijk zijn?

De Hoge Raad:

“De #rechtmatigheid van het besluit van de inspecteur om een aangifte te controleren wordt in beginsel #niet aangetast door de manier waarop informatie over de belastingplichtige is verwerkt.

Dat #kan #anders zijn indien de controle van de aangifte voortvloeit uit een #risicoselectie, een verwerking van persoonsgegevens in een databank of een gebruik van een databank waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen, op basis van een # criterium dat jegens de belastingplichtige leidt tot een #schending van een #grondrecht zoals een schending van het verbod op #discriminatie naar #afkomst, #geaardheid of #geloofsovertuiging.”

Dan is “niet uitgesloten” dat de rechter oordeelt dat de controle “#zozeer #indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat het gebruik van hetgeen bij die controle aan het licht is gekomen onder alle omstandigheden #ontoelaatbaar moet worden geacht.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_omdat-rechtmatigheid-niet-activity-6876807026513608704-rjpl