Terug naar Korte berichten 6 December 2021

Vereiste inspanning op vragen van de Belastingdienst

Geschreven door: Vanessa Huygen

Vereiste inspanning op vragen van de Belastingdienst

De inlichtingenplicht van een belastingplichtige op vragen van de fiscus houdt geen absolute verplichting in om met de gewenste informatie te komen. Wel houdt het een inspanningsverplichting in om het redelijke te ondernemen om de antwoorden te kunnen bemachtigen. Wanneer bijvoorbeeld wordt gevraagd naar bankafschriften die je niet (meer)  hebt, kan wel van je worden gevergd om deze bij de bank op te vragen.

Of dat genoeg is, hangt af van de situatie.

In deze zaak was de bankrekening geopend door of samen met een opdrachtgever van eiser, zodat de opdrachtgever via deze bankrekening eiser onkosten kon voorschieten en vergoeden.

De betrokkene had wel informatie opgevraagd, maar deze niet gekregen vanwege het gebrek aan verificatiegegevens – gegevens die de opdrachtgever (wel) zal hebben gehad. Een poging om die verificatiegegevens te krijgen had hij kennelijk niet gedaan.

De rechtbank oordeelde:

"Of eiser over bepaalde gegevens niet kan beschikken, kan pas worden beoordeeld als eiser laat zien voldoende zichtbare inspanning te hebben geleverd om die gegevens te bemachtigen. Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie leidt de rechtbank af dat de bank – gezien het gebrek aan verificatiegegevens – inderdaad geen van de gevraagde bescheiden zal verstrekken aan eiser. Gelet op hetgeen eiser heeft verklaard over hoe en waarom de bankrekening tot stand is gekomen, had het echter op de weg van eiser gelegen zijn inspanningen ook op de opdrachtgever te richten, dan wel anderszins te onderbouwen dat de betaalkaart in 2005 nog niet werd gebruikt zodat aan het bestaan daarvan in 2005 moet worden getwijfeld. Gelet op het voorgaande is de informatiebeschikking terecht gegeven."

Kortom: aan de inspanningsverplichting was hier niet voldaan. De informatiebeschikking – de constatering dat vragen niet zijn beantwoord en gelet daarop de bewijslast zal worden omgekeerd en verzwaard – blijft daarom in stand.

Rechtbank: ECLI:NL:RBDHA:2021:9176

Taxlive: Onvoldoende inspanning leidt tot niet voldoen aan informatieverplichting

 

Originele bericht op LinkedIn.