Terug naar Korte berichten 26 November 2021

Hoge Raad verduidelijkt: strafrechtelijke ontneming van belastingheffing mag niet

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoge Raad verduidelijkt: strafrechtelijke ontneming van belastingheffing mag niet

Na een veroordeling voor een misdrijf mag de daarmee verkregen winst, het ‘wederrechtelijke voordeel’, worden afgepakt. Tenzij dat voordeel bestaat uit belastingheffing. Dan zegt de wet dat ontneming niet mag (art. 74 AWR).

Dat is niet bedoeld als voordeeltje voor belastingfraudeurs, maar heeft een goede reden. Bij de invoering van dit wetsartikel werd toegelicht (Kamerstukken II 1989/90, 21504, nr. 3, p. 49):

"Sommige wettelijke regelingen, in het bijzonder de fiscale wetgeving, voorzien in een eigen instrumentarium voor de overheid (). [Dan] is er voor de overheid geen reden om bovendien met behulp van het strafrecht tot de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel te komen."

 

In eerdere zaken werd om specifieke redenen soms toch ontneming toegestaan. Maar daaruit kon niet worden geconcludeerd dat een beetje husselen en een nieuw etiketje (witwassen) aan een belastingdelict geven, het voordeel ineens niet meer uit belastingfraude was en dus kon worden ontnomen. Ik schreef hier eerder over in: TBS&H 2016-3, Witwassen en ontneming fiscale delicten anno 2016

 

Deze week kwam de Hoge Raad met een arrest dat dit nog eens onderstreept (zie link onderaan dit bericht).

Het hof had vastgesteld:

- dat de ontnemingsvordering is gebaseerd de stelling dat de herkomst onverklaarbaar is, en dus niet hoeft te worden onderbouwd uit welke strafbare feiten het afkomstig is;

- dat de betrokkene heeft verklaard dat hij inkomsten heeft gehad die hij niet bij de belastingdienst heeft opgegeven, uit loodgieterswerk, incassowerkzaamheden en het verstrekken van leningen tegen hoge rentepercentages;

- dat er geen aanwijzingen zijn dat er strafbare feiten (andere dan belastingfraude) zijn gepleegd die voordeel hebben opgeleverd.  

Kortom: het voordeel moet wel uit belastingdelicten zijn gekomen. En dan moet niet het OM, maar de belastingdienst afpakken met haar eigen middelen.

Er is niets vastgesteld over vervolgprofijt uit het verzwegen vermogen – dat mogelijk zelfstandig witwassen zou kunnen opleveren – dus ook dat stukje kan niet worden ontnomen.

Hoge Raad: het cassatiemiddel van het OM faalt.

 

 

Originele bericht op LinkedIn.