Terug naar Korte berichten 26 October 2021

Verlaging vermogensbelasting in een specifiek geval

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Verlaging ‘#vermogensbelasting’ door rechtbank - in een #specifiek geval. Volledig in lijn met wat de Hoge Raad eerder heeft bepaald, kan de box 3 heffing in #individuele gevallen worden verlaagd wanneer sprake is van een “#buitensporige last”. Daarvoor wordt gekeken naar het totaal aan inkomsten en vermogen dat jaar van die personen. 

De structurele inbreuk op het vermogen - dat veel spaarders al jarenlang meer belasting betalen dan het vermogen oplevert - wordt hiermee dus niet aangepakt. Dat is naar het oordeel van de rechter nog steeds aan de wetgever. 

Rechtbankuitspraak (ECLI:NL:RBZWB:2021:5149): https://lnkd.in/djxc9itc

Zie daarover ook het Hoge Raad arrest van 2 juli dit jaar (ECLI:NL:HR:2021:1047):
https://lnkd.in/dbqYdGgs

Dat slechts incidenteel een inbreuk op het eigendomsrecht van art. 1 EP* tot daadwerkelijke vermindering van belastingheffing leidt, wordt ook geïllustreerd door de serie andere uitspraken van diezelfde rechtbank van diezelfde dag, waarbij geen buitensporige last wordt vastgesteld en dus de belasting op het vermogen niet wordt verminderd. 

https://lnkd.in/dw2eTCrf

*artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
https://lnkd.in/dZG8GfDA