Terug naar Korte berichten 11 October 2021

Rechtspraak pakt de handschoen op

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rechtspraak pakt de handschoen op: rechter toetst ‘evenredigheid’ besluit, ook als de wet een andere kant op dwingt. Dat adviseren twee A-G’s.

Folkert Jensma in NRC:
“twee advocaten-generaal (AG’s) (was) gevraagd een rechtsgeleerd advies te schrijven over wat ‘responsieve rechtspraak’ in deze drie zaken kon betekenen. Twee woningsluitingen vanwege drugshandel en een hoge dwangsom wegens illegale verhuur. Kernvraag: hoe indringend mag de rechter toetsen of een besluit evenredig is.”

“Dat advies kwam in juli uit en inderdaad: van de AG’s mag de bestuursrechter meer ruimte nemen de hardheid van een overheidsbesluit te beoordelen.”

“De AG’s vinden dat als er grondrechten van de burger in het geding zijn, zoals eigendom of woonrecht, controle door de rechter intensiever mag zijn. Ook als de wet voorschrijft dat er een bepaalde maatregel moet worden opgelegd. Een verwijzing naar de Toeslagenkwestie, waarin lang is volgehouden dat de wet de rechter klem zette. Als de rechter zo’n besluit inderdaad afschiet, adviseren de AG’s de rechter ook niet te zuinig te zijn met kritiek. De rechter mag meer ruimte nemen en dient een duidelijker stem te laten horen.”

“Wie kaatst kon de bal verwachten. Had het parlement de rechter maar geen ‘onvermogen om recht te doen’ moeten verwijten. Als de Grote Kamer het advies overneemt, komt de bestuursrechter machtiger en zelfbewuster hieruit te voorschijn.”

Zie origineel bericht op LinkedIn. De column van Folkert Jensma in de NRC van zaterdag 9 oktober 2021; Gezocht: een nieuwe rol voor de rechter na ‘Toeslagen’

Afbeelding van Ernest Gerber via Pixabay