Terug naar Korte Berichten 5 november 2021

Teleurgestelde Dekker wil zuidas tot betaling dwingen

Geschreven door: Vanessa Huygen

De Nederlandse orde van advocaten verzet zich tegen het #afschuiven van de #bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand naar de commerciële kantoren. Er ontstaan steeds meer initiatieven van commerciële en sociale kantoren samenwerking. Dat maakt echter niet dat de overheid haar eigen taak kan veronachtzamen en zelf gecreëerd geldtekort op het bord van de commerciële advocatuur kan schuiven. 

"De NOvA vindt dat #Dekker op het #verkeerde #spoor zit met zijn plan. Volgens de beroepsorganisatie bouwt de bewindsman het extra geld voor de gefinancierde rechtsbijstand geleidelijk af van 154 miljoen euro volgend jaar naar een eindbijdrage van slechts 65 miljoen euro per jaar. ‘Het gat tussen een redelijke vergoeding en 65 miljoen wenst minister Dekker op termijn aan te vullen door een financiële bijdrage van ‘commerciële’ kantoren te vragen. De NOvA, de ‘commerciële’ kantoren en de Vereniging van Sociaal Advocaten (VSAN) achten dit niet de juiste manier om toegang tot het recht te waarborgen, voor hen die dat nodig hebben en daarvoor afhankelijk zijn van gefinancierde rechtsbijstand.’

Volgens de NOvA is de #overheid #verantwoordelijk voor het stelsel van #gefinancierde #rechtsbijstand. ‘Dit moet zo blijven, zoals is verankerd in de #Grondwet. Dit standpunt wordt breed gedragen binnen de gehele advocatuur in Nederland. Bovendien vereist het verlenen van rechtsbijstand in toevoegingszaken specifieke deskundigheideisen en vaardigheden. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert niet voor niets strenge inschrijvingsvoorwaarden voor het doen van toevoegingszaken.’

De NOvA wijst er verder op dat er steeds meer initiatieven ontstaan waarbij commerciële en sociale kantoren samenwerking. ‘De onderlinge solidariteit binnen de gehele advocatuur is een verantwoordelijkheid en taak van en voor de gehele advocatuur.’"

Zie origineel bericht op LinkedIn. Het orginele bericht is te vinden op Advocatenblad.nl.