Terug naar Korte berichten 8 October 2021

Verstrekken dossier door Belastingdienst afgedwongen in kort geding

Geschreven door: Vanessa Huygen

Verstrekken dossier door Belastingdienst afgedwongen in kort geding

In (bestuursrechtelijk) kort geding heeft de rechter de #Belastingdienst #gedwongen tot verstrekken van #afschrift van het dossier. '#Gedoe' is geen argument om dit te weigeren, (zeker) niet als de belangen van de betrokken belastingplichtigen daarmee juist wordt geschaad omdat zij zonder kopie van het dossier #onmogelijk goed hun zaak kunnen #verdedigen.

De inspecteur van de Belastingdienst weigerde in deze zaak afschrift te geven, als ik het goed zie, omdat het teveel gedoe zou zijn. Er is gebruik gemaakt van het (aan een hoorgesprek gekoppeld) inzagerecht, waar inzage is geboden in het dossier dat #alleen #digitaal bestaat.

 

Belastingdienst: 'ik mag weigeren als het teveel gedoe is'

Of deze stukken tot het dossier behoren, was geen punt van discussie. Maar het geven van een afschrift was echt teveel gevraagd. Als indruk van de omvang van het dossier overwoog de rechter:

“Uit de stukken leidt de voorzieningenrechter af dat het digitale dossier #7822 bestanden en documenten bevat. De reeds gekopieerde #videobeelden van de #politie maken daarvan 59,5% uit. Ongeveer #2100 bestanden (26,8%) hebben betrekking op de #derdenonderzoeken en de resterende 1.100 bestanden hebben betrekking op auditfiles van verzoekster zelf.”

En dus mocht de Belastingdienst naar eigen oordeel weigeren om een afschrift te geven, vond de inspecteur zelf.

 

Rechter: nee, het recht op dossier is geen keuze van de Belastindienst ..

Maar daar gaat de inspecteur de mist in, aldus de kort geding-rechter:

“In de door [de #Belastingdienst] aangehaalde uitspraken ziet de #voorzieningenrechter [=bestuursrechtelijke #kort #geding-rechter] geen steun voor verweerders standpunt dat het #desgevraagd verstrekken van een #afschrift geen #verplichting is voor het bestuursorgaan.

In de uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam en het Gerechtshof Den Haag wordt namelijk #niet geoordeeld dat het bestuursorgaan naar #eigen #goeddunken kan besluiten om wel of niet gevolg te geven aan een verzoek van een belanghebbende om een afschrift van de op de zaak betrekking hebbende stukken in de situatie dat de belanghebbende voorafgaand aan het horen gebruik heeft gemaakt van het recht op inzage.”

 

.. júíst als het dossier zo omvangrijk en complex is

Dus: nee het recht op ‘ik heb er geen zin in’ heeft de Belastingdienst niet. En juist omdat het zo’n groot dossier is en daardoor veel gedoe, is het recht op #inzage juist #nog #belangrijker:

“Het recht op inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken in de bezwaarfase is een #fundamenteel recht waarmee het belang van een goed verlopende #bezwaarprocedure wordt #gewaarborgd.

(…)

In deze zaak is sprake van op de zaak betrekking hebbende stukken die #niet in één #oogopslag te #doorgronden zijn en naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt het #recht op inzage #uitgehold als geen afschrift van de stukken wordt verstrekt.

(…)

Het is dan ook van #belang dat verzoekster #zelf de #juistheid van deze #bevindingen kan #controleren. Dit is #praktisch #onmogelijk als verzoekster #niet over een #afschrift van het #dossier beschikt.”

 

Bijdrage via LinkedIn zie: https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_afschrift-belastingdienst-afgedwongen-activity-6852154069876781056-KRlT

 

PS: de rechter gaat in deze uitspraak ook nog zijdelings in op de discussie of recht op inzage bestaat door of ondanks het gebruik maken van het recht om (eerst) fysiek inzage te nemen in het dossier. Daarover verschillen rechters vooralsnog van mening. Zie hierover eerder onder meer: