Terug naar Korte berichten 29 September 2021

Nemo tenetur betekent: geen boete op basis van verplichte zelfmelding

Geschreven door: Vanessa Huygen

Nemo tenetur betekent: geen boete op basis van verplichte zelfmelding

Een belangrijke verheldering over mogelijke #boetes na een #btw-#suppletie. Ondernemers zijn verplicht om te lage btw-afdracht te melden en kunnen beboet worden als ze dat niet correct doen. Maar wat als iemand wel meldt en daarmee dus ‘#bekent’ dat hij eerder een #onjuiste (te lage) aangifte heeft gedaan? Mag op basis van die zelfmelding dan ook een boete voor dát feit worden opgelegd?

Hof Den Bosch was er in 2018 al uit: nee dat kan #natuurlijk #niet. Maar hoe onze hoogste rechters erover dachten, was nog niet bekend. 

Nu geeft de Hoge Raad dus uitsluitsel, in deze zaak ‘ten overvloede’. Het was in de zaak waarin het arrest is gewezen namelijk helemaal geen discussiepunt. Maar in het door Advocaat-generaal Ettema uitgebrachte advies vroeg zij de Hoge Raad om hier toch wat over te zeggen, om de #benodigde#duidelijkheid te krijgen. 

Dat doet de Hoge Raad #daslief:

“Omwille van de rechtsontwikkeling en met het oog op duidelijkheid voor de rechtspraktijk zal de Hoge Raad daarop toch ingaan.”
“De [verplichte suppletie voor de omzetbelasting] moet naar haar aard worden aangemerkt als materiaal waarvan het bestaan #afhankelijk is van de #wil van de belastingplichtige. [Ook als] die verklaring gebaseerd [is] op [] de administratie van de belastingplichtige []. Die in artikel 10a AWR verplicht gestelde mededeling #mag #dus #niet worden #gebruikt voor het #bewijsdat die belastingplichtige een #beboetbaar of #strafbaar #feit heeft begaan.”

Het artikel van Bijzonder Strafrecht is te vinden via deze link. Het arrest van de Hoge Raad is van 24 september 2021 bekend onder het nummer ECLI:NL:HR:2021:1351:

Het orginele bericht is te vinden via LinkedIn

http://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_boetes-btw-suppletie-activity-6848966813934473217-nnzu


Afbeelding van Jorge Guillen via Pixabay