Terug naar Korte berichten 24 September 2021

NOvA: selectief toekennen grondrechten ondermijnt rechtsstaat

Geschreven door: Vanessa Huygen

NOvA: selectief toekennen grondrechten ondermijnt rechtsstaat 

'Als er iets de #rechtsstaat #ondermijnt, dan is het wel het betoog dat #grondrechten voor sommigen van ons op de #helling kunnen en dat het #strafrecht vooral minder humaan moet zijn.'
Blog van ar-lid Petra van Kampen Nederlandse orde van advocaten 

“Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten genoemd, zijn fundamentele, onaantastbare rechtsnormen die burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van (met name) de overheid moeten beperken. Dat diezelfde overheid daar ‘last’ van heeft of kan hebben, spreekt voor zich. Dat is namelijk exact de bedoeling van grondrechten. Die zijn bedoeld om te beschermen tegen de overheid, niet om instrumenteel te worden ingezet al naar gelang het die overheid uitkomt of niet uitkomt.”

“Het vereist (…) een strafrechtelijk systeem dat, naast zijn instrumentele potenties in dienst van criminaliteitsbestrijding en orde- en rechtshandhaving, een bijzonder oog heeft voor de rechten, belangen en waardigheid van de individuen die als justitiabelen daaraan zijn onderworpen.
En het begint ermee dat wij justitiabelen (en dus ook gedetineerden) zien als mensen; niet als vijanden van de samenleving die bij voorkeur zo lang mogelijk moeten worden opgesloten met zo weinig mogelijk vrijheden. 

“De gepretendeerde tegenstelling tussen een humaan stelsel, veiligheid en het algemeen belang is – in meer dan een opzicht – vals.”

Zie origineel bericht op LinkedIn