Terug naar Korte berichten 25 August 2021

Te hoge belastingaanslag moet toch worden betaald

Geschreven door: Vanessa Huygen

Te hoge belastingaanslag moet toch worden betaald

Klein beetje achtergrond: het gaat hier om #KBLux, waarvan de Belastingdienst in 2001 (!) gegevens kreeg over rekeninghouders vanaf 1994. Dit leidt tot op de dag van vandaag tot uitspraken, zoals deze in een zaak van advocaat Robert Zilver.

De mevrouw in onze uitspraak had zich jarenlang beroepen op het standpunt dat de belastingdienst gebruik had gemaakt van #onrechtmatig #verkregen #bewijs en op onrechtmatige wijze informatie had vergaard. Geen gek verweer overigens, want het ging om bewijs dat in België, waar het vergaard was, is aangemerkt als #gestolen bewijs. Er bleek namelijk sprake te zijn geweest van een in #scène gezette huiszoeking waarbij de stukken in beslag genomen zijn. Hierdoor gingen verdachten bij onze zuiderburen vrijuit.*2

In de Nederlandse rechtspraak is het gebruik van dit bewijs toch #toelaatbaar geacht. Achtergrond daarvan is met name dat Nederland ten tijde van het verkrijgen van het bewijs uit België niets wist omtrent onrechtmatige herkomst en er ook zelf geen rol in heeft gespeeld. Het ‘internationaal vertrouwensbeginsel’ leidt er dan toe dat Nederland op de rechtmatige verkrijging door België mocht vertrouwen. Ondanks dat dat later niet het geval blijkt te zijn en de rechter die wetenschap in zijn oordeel kan meenemen. Het voelt enigszins aan als een oogkleppenbeginsel.

Tot zover een stukje achtergrond.

Nu terug naar deze zaak: de mevrouw heeft in 2014 alsnog open kaart gespeeld en informatie verstrekt, maar toen stonden diverse aanslagen al onherroepelijk vast. Mag de ontvanger dan gaan invorderen?

Mevrouw stelde van niet:

“Wanneer bij de marginale toetsing blijkt dat een belastingaanslag in materiële zin niet verschuldigd kan worden geacht, neemt de ontvanger voor een dergelijke aanslag geen invorderingsmaatregelen. Onder invorderingsmaatregelen worden niet alleen dwangmaatregelen zoals de tenuitvoerlegging van een dwangbevel, maar ook de verrekening van een belastingaanslag met belastingteruggaven begrepen.”

Maar het hof zegt: ‘eigen schuld dikke bult’:

“[appellante] stelt dat deze regeling moet worden uitgelegd in de zin dat de Ontvanger nooit tot tenuitvoerlegging van dwangbevelen mag overgaan indien uit een marginale toetsing blijkt dat een belastingaanslag in materiële zin niet verschuldigd kan worden geacht. Deze uitleg kan niet gevolgd worden. Het hof is met de Ontvanger van oordeel dat deze bepaling toepassing mist in een geval als het onderhavige waarbij de omstandigheid dat de aanslagen mogelijk niet in overeenstemming zijn met de materiële belastingschuld te wijten is aan de eigen proceshouding van [appellante] en dat de navorderingstoeslagen inhoudelijk zijn getoetst tot in de hoogste instantie. In dat geval handelt de Ontvanger niet in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals hiervoor is overwogen.”

Voetnootjes:

*1 https://www.futd.nl/dossiers/dossier-zwartspaarders/special-kb-lux-dossier/

*2 https://www.futd.nl/dossiers/dossier-zwartspaarders/special-kb-lux-dossier/kb-luxers-niet-vervolgd-wegens-ontoelaatbaarheid-bewijs/

Bron:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_te-hoge-belastingaanslag-moet-toch-worden-activity-6836226721956564992-ZY8n