Terug naar Korte berichten 17 August 2021

Fiscale #vergrijpboete: geen verschuilen achter adviseur bij misleiding

Geschreven door: Vanessa Huygen

Fiscale #vergrijpboete: geen verschuilen achter adviseur bij misleiding

Hoofdregel: #vertrouwen op #adviseur voorkomt strafzaak of boete

Een advies van een belastingadviseur zal niet altijd voorkomen dat de Belastingdienst er anders over denkt en een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag oplegt. Maar ter bestrijding van een boete is dit wel van groot belang.

Wanneer een belastingplichtige een #deskundig adviseur inschakelt om zijn belastingzaken te regelen, mag hij/zij erop vertrouwen dat die adviseur dat ook juist doet. Blijkt een aangifte dan toch niet volledig juist te zijn, dan kan die belastingplichtige niet worden verweten dat hij “opzet” of “grove schuld” had en dus geen boete worden opgelegd. En ook geen strafrechtelijke veroordeling volgen.

Wel worden eisen gesteld aan de ingeschakelde adviseur én aan de kwaliteit van samenwerking. Wanneer de adviseur bewust informatie wordt onthouden of zelfs #verkeerd wordt #voorgelicht, kan van vertrouwen uiteraard geen sprake zijn.

Daarover oordeelde recent de Rechtbank in Groningen, via #Taxence Sdu:

“Dit advies is immers gebaseerd op onjuiste informatie die de man zelf heeft verstrekt. De rechtbank meent dat de man bewust heeft geprobeerd een voordelig, maar onjuist advies los te krijgen van de adviseur. Vervolgens heeft hij met dit onjuiste advies ervoor gezorgd dat het administratiekantoor onjuiste aangiftes heeft ingediend.”

Uit de volledige rechtbankuitspraak:

“Weliswaar heeft als uitgangspunt te gelden dat een belastingplichtige geen opzet ter zake van het niet-betalen van belasting kan worden verweten indien hij zich laat bijstaan door een adviseur die hij voor voldoende deskundig mocht houden en aan wiens zorgvuldige taakvervulling hij niet hoefde te twijfelen, maar dit uitgangspunt geldt juist niet als niet alle voor de aangifte benodigde informatie aan de adviseur wordt verstrekt.3 Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vergrijpboeten dan ook terecht opgelegd.

____

3. Zie Hoge Raad 13 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2586 en Hoge Raad 28 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:254.”

Voor meer informatie over Belastingprocedures of Fiscaal Strafrecht zie ook onze website.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vergrijpboete-vertrouwen-adviseur-activity-6833343578543026176-HSSK