Terug naar Korte berichten 25 August 2021

Overleg met Belastingdienst geen beletsel vervolging #nieuwe #strafbare feiten

Geschreven door: Vanessa Huygen

Overleg met Belastingdienst geen beletsel vervolging #nieuwe #strafbare feiten

O zo begrijpelijk maar o zo onverstandig: in een situatie van financiële moeilijkheden ervoor kiezen om te lage aangiftes #omzetbelasting te doen en conform af te dragen. Vaak met de gedachte: dat lopen we later wel weer in, met suppletieaangiftes. Suppleties moeten ter voorkoming van een strafzaak dan in ieder geval gedaan worden vóórdat de Belastingdienst er eigenhandig achter komt, wat vaak niet lukt. De eerste aangiftes zijn namelijk keihard opzettelijk onjuist en dus strafbare #btw-#fraude. Dit geldt niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor diens #accountant of #belastingadviseur die hier wetende in mee gaat.

Hier liep al overleg tussen ondernemer en Belastingdienst, over het betalen van een oudere Belastingschuld. Dat vormt natuurlijk geen excuus of escape voor het nadien doorgaan van het doen van te lage aangiftes. De juiste weg is: correcte aangiftes doen en zo nodig over de betaling in overleg gaan met de Belastingdienst.

De rechtbank:

“De [onderneming] waarvoor de verdachte werkzaam was, was gedurende het eerste half jaar van 2017 met de Belastingdienst in overleg over het betalen van de omzetbelastingschuld over de periode 1 januari 2010 tot en met 30 april 2013. Op 1 maart 2017 is besloten tot de strafrechtelijke afhandeling van het vermoedelijk opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting in de periode mei 2013 tot en met april 2016.

Geen rechtsregel stond de strafrechtelijke vervolging voor deze mogelijk #nieuwe strafbare feiten in de weg.”

*

“In 2013 werd in de ene maand te veel en in de andere maand te weinig omzetbelasting aangegeven en afgedragen.”

*

“Op grond van de bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat de verdachte in de maanden juni, november en december 2013 en juni 2014 een onjuiste aangifte omzetbelasting voor de fiscale eenheid heeft ingediend (waardoor over die maanden een bedrag van ruim € 200.000,- te weinig aan omzetbelasting is geheven). De redenen die de verdediging heeft aangevoerd, geven mogelijk een verklaring waarom de verdachte onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend, maar doen niet af aan het opzet dat de verdachte had op die gedragingen. Van belang is hierbij ook dat door verdachte namens de fiscale eenheid geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid suppleties in te dienen om zo onjuiste aangiften te corrigeren en eventuele verrekening van te veel/te weinig aangegeven omzetbelasting inzichtelijk en voor de Belastingdienst controleerbaar te maken.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_overleg-met-belastingdienst-geen-beletsel-activity-6836201455360192512-41zU