Terug naar Korte berichten 13 August 2021

Alsnog fiscale aftrek mogelijk via ambtshalve vermindering

Geschreven door: Vanessa Huygen

Alsnog fiscale aftrek mogelijk via ambtshalve vermindering

In een advies aan de Hoge Raad concludeert A-G Niessen dat in dit geval een #aanvankelijk #geweigerde aftrekpost alsnog kan worden gerealiseerd via de #ambtshalve #vermindering. Het ging om aftrek van rente voor de eigen woning via een onderlinge geldlening.

De Belastingdienst weigerde de aanslag te verminderen, omdat de benodigde informatie pas werd verstrekt bij het verzoek om ambtshalve vermindering. Desgevraagd in de aanslagfase had de belastingplichtige geweigerde die informatie aan te leveren.

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat te streng is getoetst en de aftrek wel alsnog moet worden toegestaan.

De A-G concludeert:

“De wet aldus te #interpreteren dat een aanvankelijk verzuim [van informatieverstrekking, VH] #niet kan worden #hersteld bij wege van verzoek om ambtshalve vermindering, vloeit niet dwingend voort uit de tekst van de wet inzake de eigenwoningregeling, is in #strijd met de #bedoeling daarvan, en is ook in strijd met tekst en doelstelling van de honderdjarige wettelijke regeling van de ambtshalve vermindering.”

“Het #criterium dat voor ambtshalve vermindering een belastingaanslag ‘#onmiskenbaar #onjuist’ moet zijn, is hier [bovendien, ingevoegd VH] #niet aan de orde. Het is ontwikkeld in de rechtspraak van de Burgerlijke Kamer inzake de toepassing van art. 65 AWR in gevallen waarin een belanghebbende een onrechtmatige daadsactie instelde tegen de weigering van ambtshalve vermindering en de burgerlijke rechter een marginale toets aanlegde.”

Sdu NDFR Dagelijks: http://m.email.sdu.nl/nl/jsp/m.jsp?c=%40vzBv%2FdAXMa%2B9t3JMQyDQ%2BogJiB97cGPDnTh6jB7LvI4%3D

Conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2021:730: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2021:730

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_aanvankelijk-geweigerde-ambtshalve-activity-6831960562323226624-FXSw