Terug naar Korte berichten 13 August 2021

Recht op toezending bezwaardossier - the story continues

Geschreven door: Vanessa Huygen

Recht op toezending bezwaardossier - the story continues

Hof: passief inzagerecht is niet genoeg, een bestuursorgaan moet desgevraagd het bezwaardossier toesturen. Eerder oordeelde Rechtbank Noord-Nederland*1 ook al dat toezending in bezwaar ook moet. Hof Den Haag*2 was eerder nog niet zo ver.  

TaxLive:

“Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een bezwaarmaker die een hoorverzoek doet ook #recht heeft op #toezending van de #dossierstukken.

Dat is dus #meer dan alleen een #passief #inzagerecht. Dat betekent dat het bestuursorgaan verplicht is om de stukken (eventueel tegen een kostendekkende vergoeding) toe te zenden.

De wet, de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters zijn verdeeld over de vraag of art. 7:4 Awb verplicht tot toezending.

Dat het hof niettemin concludeert tot een toezendverplichting, heeft te maken met de #waarborgfunctie van art. 7:4 Awb. Die zorgt ervoor dat een geschil over een besluit van een bestuursorgaan wordt beslecht op basis van alle relevante feitelijke gegevens die aan het bestuursorgaan ter beschikking staan en hebben gestaan, zodat de belanghebbende zich daarover kan uitlaten.”

Taxlive: https://www.taxlive.nl/nl/documenten/vn-vandaag/bestuursorgaan-heeft-ook-in-bezwaar-toezendverplichting-voor-dossierstukken  

Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:7246

*1 https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bezwaardossier-toezending-kopie-activity-6780051320943472640-70Tp/

*2 https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_doeslief-gelegenheid-inzage-activity-6782589573861019648-aRJ6/

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_recht-toezending-dossierstukken-activity-6831875444296441857-pk_o