Terug naar Korte berichten 11 August 2021

Inspecteur mag niet gokken bij opleggen #belastingaanslag

Geschreven door: Vanessa Huygen

Inspecteur mag niet gokken bij opleggen #belastingaanslag

Na #omkering van de bewijslast moet een aanslag berusten op een #redelijke #schatting. Die omkering kan plaatsvinden omdat een belastingplichtige niet ‘de #vereiste’ #aangifte doet. Maar dan mag de inspecteur geen slag in de lucht slaan en zomaar wat belasten. De inspecteur moet dan komen met #aanknopingspunten op grond waarvan hij stelt dat en hoe hoog het inkomen volgens hem is geweest.

Ontbreken aanknopingspunten, dan moet de aanslag dus van tafel.

“De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur in gebreke blijft de schattingen van de ambtshalve opgelegde aanslagen met #feitelijke #stellingen te #onderbouwen.

De onderbouwing door de inspecteur van zijn schattingen van de ambtshalve vastgestelde inkomens over het jaar #2016 is alleen #gebaseerd op de #omzetcijfers van belanghebbende over het jaar #2015. Concrete gegevens over het jaar 2016 heeft de inspecteur niet in geding gebracht, niet voor wat betreft het resultaat uit overige werkzaamheden, maar ook niet voor de afkoopsom lijfrente en of voor het inkomen uit sparen en beleggen.

De conclusie is dat de schattingen van de inspecteur de #redelijkheidstoets niet kunnen doorstaan.”

NDFR mailing: http://m.email.sdu.nl/nl/jsp/m.jsp?c=%40Td0kfNKidWZB%2BTnQioq7ro6FJsj6FZw%2BTYbPwsJJtCQ%3D

Uitspraak rechtbank: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:3645

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingaanslag-omkering-redelijke-activity-6831217892827115520-fKXT