Terug naar Korte berichten 12 July 2021

Artikel: Ontneming en fiscaliteit anno 2021

Geschreven door: Vanessa Huygen

Artikel: Ontneming en fiscaliteit anno 2021

Bij een veroordeling voor een strafbaar geld waarmee inkomen is verdiend, speelt het risico dat het voordeel wordt ontnomen én daarover belasting moet worden betaald. Dubbelop, niet de bedoeling en toch gebeurt het in de praktijk.

"In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ontnemen voordeel en de oplossing maar in de executiefase zou moeten worden gezocht. Dit gaf de auteur aanleiding aandacht te besteden aan deze dreigende dubbelingen en welke oplossingen daarvoor in de praktijk bestaan of zouden moeten bestaan. Alleen als het voordeel in een BV is genoten en ontneming bij de dga plaatsvindt, lijkt de Hoge Raad recent een structurele oplossing te bieden."

Lees verder in mijn artikel:

Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van doublures door V.S. Huygen van Dyck-Jagersma in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/artikel-ontneming-en-fiscaliteit-anno-2021

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_artikel-ontneming-en-fiscaliteit-anno-2021-activity-6820256801880068096-x_HQ