Terug naar Korte Berichten 22 september 2021

#Prinsjesdag - Wat is er op formeelrechtelijk terrein te melden

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Prinsjesdag - Wat is er op formeelrechtelijk terrein te melden

Ook dit jaar moet #fiscaal #advocaat mr. Marloes Lammers helaas vaststellen dat er op het vlak van het fiscale #procesrecht weinig nieuws is te ontdekken.

Marloes:

“Wat we wel kunnen zien, is dat het kabinet als prioriteit heeft gesteld om de dienstverlening te verbeteren. Een mooie kreet, die in mijn ogen nog wel wat vaag is en die we voor fiscale zaken eigenlijk alleen maar terug zien in het verbeteren van de situatie rondom de toeslagenaffaire. Daar liggen toch nog kansen voor een (nieuw) kabinet!”

Lees verder in de blog. In het kort wordt daarin aandacht geschonken aan:

Schrijnende gevallen en tegemoetkoming

- er komt een nog niet helemaal uitgekristalliseerde mogelijkheid om voor ‘schrijnende gevallen’ een tegemoetkoming te bieden;

- een tegemoetkoming voor partijen die kosteloze bijstand verlenen, voor de aanschaf van verplichte E-Herkenning;

- tijdelijk meer geld naar de sociale advocatuur.

Informatie-uitwisseling in de kinderopvang

- verplichte uitwisseling van gegevens door Kindercentra en gastouderbureaus aan de Belastingdienst/Toeslagen. 

‘Meer maatwerk’ in de Awb

- een aankondiging van een wetsvoorstel voor ‘meer maatwerk in de Awb’

Toekomstmuziek: digitale toegang tot de bestuursrechter

- het project digitale toegang tot de bestuursrechter wordt voortgezet, maar nog ongewis wanneer en in welke vorm.

Meer geld naar FIOD en Belastingdienst voor ‘Ondermijning’ – let op de menselijke maat!

- FIOD en Belastingdienst krijgen meer geld voor onderzoek naar ondermijnende criminaliteit.

“Laten we hopen dat deze overheidsinstanties hun lessen hebben geleerd uit de toeslagenaffaire en dat ze bij deze onderzoeken de #menselijke #maat niet uit het oog verliezen. Ofwel ga de onderzoeken met een open blik in en niet al met de bril dat sprake is van een #fraudeur!”

Lees verder: Prinsjesdag: Wat is er op formeelrechtelijk terrein te melden?

Ook terug te lezen via Taxence