Terug naar Korte berichten 1 February 2021

Korte #toelichting voor #Taxence: kunnen #zwartspaarders inkeren ondanks #groepsverzoek?

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Taxence vroeg me om een korte #toelichting te geven op drie arresten van de Hoge Raad over de #inkeerregeling. Kunnen #zwartspaarders inkeren ondanks dat de Belastingdienst als reactie op een #groepsverzoek informatie ontvangt van die specifieke bank? Lees hier mijn reactie!

https://lnkd.in/dmp8MfV
"de Hoge Raad [overwoog] dat wanneer de ‘#serieuze #mogelijkheid’ bestaat dat een bankrekening niet zou worden ontdekt, geen sprake is van een – objectief gezien – redelijk vermoeden. Niet bepalend is of de belastingplichtige dit zelf wel vreesde, dus of sprake was van een subjectief vermoeden."

"Kortom:

Stap 1 is of de Belastingdienst al weet en zo nee, onvermijdelijk (en ‘binnen afzienbare tijd’) op de hoogte zal raken van de verzwegen bankrekening. Dat moet onvermijdelijk zijn omdat de ‘serieuze mogelijkheid’ van niet-ontdekking aan stap 2 in de weg staat.

Stap 2 is of de belastingplichtige – objectief gezien – ook weet of moet vermoeden dat men hem (althans zijn bankrekening) op het spoor zal raken. Wanneer achteraf kan worden vastgesteld dat de Belastingdienst zonder eigen melding de belastingplichtige niet onvermijdelijk op het spoor was geraakt, is een melding vrijwillig."

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_taxence-toelichting-inkeerregeling-activity-6759742646496833536-aRIx