Terug naar Korte berichten 23 February 2021

#Woonplaatsdiscussies: zaak verloren tegen de Belastingdienst betekent nog #geen #boete.

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Woonplaatsdiscussies: zaak verloren tegen de Belastingdienst betekent nog #geen #boete.

Onder de ‘warme’ belangstelling van de Belastingdienst staan voormalige inwoners van Nederland die menen geëmigreerd te zijn naar het buitenland. Dat zijn vaak lastige discussies, die gevoelsmatig niet altijd kloppen met de feitelijke situatie.
Waar discussie over een uitkomst mogelijk is, is het stellen dat een aangifte ‘opzettelijk’ fout is gedaan, niet logisch.

Zo is ook hier de boete ten onrechte opgelegd.

Oordeel hof over ‘kwade trouw’, waardoor niet alleen de boete maar ook aanslagen voor een aantal jaren sneuvelen:
“.. niet te kwader trouw (…) expliciet aan de inspecteur is gemeld dat hij als buitenlands belastingplichtige geen digitale winstaangifte over 2009 en 2010 kon doen.”

Over de boetes:
“Het #enkele feit dat X geen #pleitbaar #standpunt over zijn buitenlandse belastingplicht heeft, is #onvoldoende. Zo zijn door de inspecteur #geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat X zich er ten tijde van het doen van de aangiften #daadwerkelijk van #bewust was dat zijn standpunt #onjuist was.”
Dus: geen (voorwaardelijk) opzet op onjuiste aangiften 2011 t/m 2015.

Taxlive: https://bit.ly/3si3QGi
Uitspraak: https://lnkd.in/dqe6qGN

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_woonplaatsdiscussies-geen-boete-activity-6769955545869770752-w2bl