Terug naar Korte berichten 1 March 2021

Na een lezenswaardige Conclusie van A-G Niessen ziet de Hoge Raad helaas af van beantwoording van #prejudiciële vragen over bewijslevering over #bitcoin #mining.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Na een lezenswaardige Conclusie van A-G Niessen ziet de Hoge Raad helaas af van beantwoording van #prejudiciële vragen over bewijslevering over #bitcoin #mining.

Wel merkt de Hoge Raad op: er is geen reden om af te wijken van het uitgangspunt dat een partij #alles wat haar ter beschikking staat, mag aandragen als #bewijsmiddel. [Hoge Raad: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:294]

Lezenswaardig is wat de A-G in zijn Conclusie onder 4.1 en verder opmerkt over het gebruik van algemene #statistische gegevens, tot #bewijs van waar afnemers #gevestigd zijn (binnen of buiten de Europese Unie), met betrekking tot bitcoin trading. En hoe die gegevens kunnen worden gebruikt voor dat bewijs ten aanzien van bitcoin mining.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_prejudiciaeble-bitcoin-mining-activity-6772118376434155520-ykoM