Terug naar Korte berichten 10 March 2021

#Belastingfraude in het bedrijf, is de directeur automatisch het haasje?

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Belastingfraude in het bedrijf, is de directeur automatisch het haasje?

Ook wie niet zelf onjuiste belastingaangiften binnen een bedrijf heeft gedaan maar daar wel voor verantwoordelijk kan worden gehouden, kan ook #strafrechtelijk worden aangesproken.
Je kunt als ‘feitelijk leidinggever’ aan het misdrijf (opzettelijk onjuiste belastingaangiften) kunnen worden aangemerkt. Niet te verwarren met de feitelijke leidinggever van het bedrijf.

Maar er zijn grenzen.

 “Van strafbare feitelijke leiding geven is alleen dan sprake als de verdachte ten minste op de #hoogte was van het #vóórkomen van #strafbare #gedragingen #zoals ten laste gelegd, in casu #fraude met de #omzetbelasting. Als hij dan met die kennis, hoewel daartoe #bevoegd en #gehouden#maatregelen ter #voorkoming van belastingfraude #nalaat, is hij strafbaar.”

Zolang geen bewijs is dat een feitelijk leidinggever #wist van onjuiste aangiften, kan ook niet worden verweten dat hij/zij niets deed om te voorkomen dat het nog eens gebeurde.

Hier leidt dat tot een gedeeltelijke vrijspraak, tot het #moment dat er #bewijs is dat verdachte op de #hoogte was van de fraude met omzetbelasting niets heeft gedaan om te #zorgen dat de juiste aangiften omzetbelasting werden ingediend.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingfraude-strafrechtelijk-hoogte-activity-6775344187819745280-ba79