Terug naar Korte berichten 10 March 2021

Gestraft voor #belastingfraude die niet is #tenlastegelegd? 'Omdat ik het zeg' toch niet genoeg.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Gestraft voor #belastingfraude die niet is #tenlastegelegd? 'Omdat ik het zeg' toch niet genoeg.

Het komt voor dat niet alle belastingaangiften die (vermeend) opzettelijk onjuist zijn gedaan, op de dagvaarding staan.

Toch kunnen die andere belastingaangiften in de #strafmaat terugkomen. Hoe? [HR:2020:896, https://bit.ly/30B0J09]:

“in het bijzonder gaat om verdenking van grootschalige fiscale fraude, kan dat #grootschalige #karakter van het delict een voor de #straftoemeting relevante #omstandigheid betreffen, ook al volstaat de #tenlastelegging met de beschrijving van een #beperkt aantal #strafbare #feiten. Dat grootschalige karakter dient op grond van het verhandelde ter terechtzitting #aannemelijk te zijn geworden.”

Bewijs vereist

Maar er zijn grenzen. De Hoge Raad [HR:2021:260] benadrukt dat zowel de #onjuistheid als de #opzet daarop van andere aangiften (aannemelijk) moet zijn gebleken. Alleen de constatering dat "verdachte in het vooronderzoek door de FIOD met deze aangiften is geconfronteerd" is niet genoeg.

De motivering van de straf is daarmee ‘niet begrijpelijk’ en moet overgedaan worden door hof Den Bosch.