Terug naar Korte berichten 23 March 2021

Boete of strafzaak dreigt voor 1400 gevallen na vermoedens van misbruik #NOW en #TOZO.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Boete of strafzaak dreigt voor 1400 gevallen na vermoedens van misbruik #NOW en #TOZO.

Bij signalen van of vrees voor een strafzaak of bestuursrechtelijke gevolgen: zorg voor een goede verdediging.

“Het UWV heeft in 2020 ruim 1400 signalen ontvangen van #mogelijke #overtreding van de NOW-regels, schrijft minister Koolmees. () Van deze signalen is een deel gedeeld met o.a. de Inspectie SZW en met de #Belastingdienst. NOW-meldingen met mogelijk #strafrechtelijke implicaties worden ingebracht bij de meldingentafel. Dit is een gezamenlijk overleg tussen UWV, ISZW, UVB, en FIOD waarin meldingen omtrent de stimuleringsregelingen worden beoordeeld, gewogen en zo nodig uitgezet bij één van de partners.”

“mogelijke manipulatie van de omzet en mogelijke manipulatie van de loonsom (samen goed voor bijna 80% van alle signalen).”

“... ruim 650 signalen () van mogelijke strafbare feiten in relatie tot de stimuleringsmaatregelen, zoals NOW en Tozo. In totaal zijn #24 #strafrechtelijke #onderzoeken opgestart, () 8 [zijn] door de Inspectie afgerond door toezending van het proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie. Het OM neemt vervolgens een besluit over strafrechtelijke vervolging.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_now-tozo-mogelijke-activity-6776927865570107392-RQdB