Terug naar Korte berichten 25 March 2021

Wanneer heb je een probleem met je corona-loonsubsidie? En wanneer is toch #maatwerk mogelijk? NOW or never!

Geschreven door: Vanessa Huygen

Wanneer heb je een probleem met je corona-loonsubsidie? En wanneer is toch #maatwerk mogelijk? NOW or never!

Groot probleem dreigt voor grote groep werkgevers die door #generieke formulering van de NOW regeling achteraf moet terugbetalen, zonder dat er kwade wil in het spel is. Bijvoorbeeld door de #referentiemaand die niet #representatief blijkt te zijn.

Wouter Koolmees hint in de #NOW #dilemmabrief’ van 22 maart 2021, om vooral #bezwaar te maken om te kijken of toch maatwerk mogelijk is (https://bit.ly/3sgqT4D):

“Indien een werkgever van mening is in principe recht te hebben op de NOW-subsidie kan #bezwaar worden aangetekend.
[] kan nader worden bekeken of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling #maatwerk geleverd kan worden.
[] UWV gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk in #ogenschouw te nemen of #incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet #representatieve loonsom.
Alles overziend, hou ik vast aan de wijze van berekening, en benadruk ik nogmaals dat UWV op mijn verzoek zeer #coulant omgaat met #terugbetalingstermijnen.“

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_maatwerk-generieke-referentiemaand-activity-6780119361593073664-xQmE