Terug naar Korte Berichten 11 augustus 2021

Bestuurder als persoon aansprakelijk voor belastingschulden, zonder wanbestuur?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Bestuurder als persoon aansprakelijk voor belastingschulden, zonder wanbestuur?

De ontvanger kan u als #bestuurder aansprakelijk stellen voor de door de vennootschap niet betaalde omzetbelasting en/of loonheffingen. Dat speelt niet alleen als het verwijt kan worden gemaakt van #wanbestuur (‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’).

Check de gevarenzone

Persoonlijke aansprakelijkheid kan ook in situaties van #tegenslag, ‘gewoon’ of door de corona #crisis. Zie ook het *Stroomschema bestuurdersaansprakelijkheid* voor de vraag wanneer u als bestuurder in de gevarenzone zit.  

Mogelijkheden in verweer

Doet die situatie zich voor, dan is het voor u als bestuurder nog geen gelopen race. Cruciaal voor uw proceskansen is daarbij de tijdige #melding van betalingsonmacht. Denk er dus goed aan dat als de vennootschap in #betalingsproblemen komt te verkeren deze melding tijdig bij de Belastingdienst wordt gedaan. Check verder de blog van Marloes Lammers en de bijgevoegde *Checklist bezwaar bestuurdersaansprakelijkheid*

https://www.huygenlammersadvocaten.nl/publicaties/blogs/48/bestuurder-voorkom-aansprakelijkheid-voor-belastingschulden-met-checklist

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bestuurder-wanbestuur-tegenslag-activity-6831186680007942144-U__4