Terug naar Korte berichten 27 March 2021

#BTW #fraude: achteraf valt altijd wel een extra #controlemiddel te bedenken .. Wantrouwen niet vereist.

Geschreven door: Vanessa Huygen

#BTW #fraude: achteraf valt altijd wel een extra #controlemiddel te bedenken waarmee betrokkenheid bij fraude wellicht was te voorkomen. Maar welke #eisen mogen aan de #vóórkant worden gesteld? Wantrouwen niet vereist.

Als iemand “#wist of #behoorde te #weten” - lees: onvoldoende controle heeft uitgevoerd, dat in de door een andere onderneming in de keten btw-fraude en werd gepleegd, kan de niet-frauderende ondernemer worden “#gestraft”. De btw-vooraftrek of toepassing van het nultarief kan dan namelijk worden #geweigerd.

Belangrijk is dus de vraag: hoeveel controle is - vooraf gezien - genoeg?

De Hoge Raad verduidelijkt: ook bij handel in goederen die gevoelig zijn voor belastingfraude, hoeft niet te worden uitgegaan van fraude. Zonder “concrete () aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude” hoeft niet te worden onderzocht of de afnemer zich wellicht aan fraude schuldig maakt.

Voor de liefhebber: zie ook de rechtsoverweging in het commentaar.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_btw-fraude-controlemiddel-activity-6781575293560729600-8zQg