Terug naar Korte berichten 5 April 2021

#Cryptovermogen niet aangegeven bij de #Belastingdienst, en dan?

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Cryptovermogen niet aangegeven bij de #Belastingdienst, en dan?

Wat als je #Bitcoin hebt of andere #cryptovaluta hebt, maar dit nooit eerder hebt opgegeven bij de Belastingdienst? Bijvoorbeeld omdat het maar even (per peildatum 1 januari 2018) veel waard was en daarna zover gedaald dat het toch wel erg zuur zou worden. Maar nu is het weer een bak geld waard. En je wil het toch ook kunnen uitgeven. “Op een gegeven moment zit je op een berg zwart geld”, zoals Robert Reinder Nederhoed van Bitmymoney opmerkt [00:57:40>]. Wat te doen? Welk risico loop je qua #bestuurlijke #boete en #strafrecht?

In de @cryptocastNL van 1 april 2021 (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vFb8a_4RTMc&feature=youtu.be) gaat het over de vraag wat je moet doen met cryptocoins in je belastingaangifte. Met “Mr. Cryptocast” Herbert Blankesteijn, en Dennis van der Veen van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. (“geen advocaten”). Een veelzijdig en interessant gebied waarin nog niet alles is uitgekristalliseerd.

Zie hieronder uit de comments interessante highlights uit deze cryptocast!

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6784853140589047809/

 

Highlights:

  #Strafrechtelijk onderzoek of #projectmatig #onderzoek door de #Belastingdienst?

00:07:07>
Anders dan wordt opgemerkt hoeft dat nu niet perse de FIOD te zijn voor een dergelijk verzoek. Ook de Belastingdienst doet wel eens aan een “project”; zo is eerder grootschalige informatie opgevraagd van een bedrijf dat creditcardtransacties verwerkt.

  Over #belastinggevolgen van crypto in vermogen of inkomsten

00:18:20>
onder verwijzing naar de cryptocast met Kim Helwegen uit 2018.

  Wat is #beroepsmatig?

00:38:25
Wat als het beroepsmatig wordt? Over het grijze gebied tussen vermogensbelasting en (forse) belasting over de verdiensten uit ICO’s, mining of actieve trading.

  Wat is er nog mogelijk met de #inkeerregeling (#vrijwillige #verbetering)?

00:49:45>
Lees ook mijn blog hierover:
https://www.huygenlammersadvocaten.nl/publicaties/blogs/29/zwartspaarders-op-het-spoor-wanneer-is-inkeren-nog-mogelijk-anno-2021

  Welke boete kun je op rekenen?

De maximale boete is inderdaad 300% - van de belasting die de fiscus is misgelopen. Bij “opzet” is het uitgangspunt 150%. Bij vrijwillige verbetering is er openbaar gemaakt beleid dat de boete 135% bedraagt (volgens het “Valentijnsmemo”, zie ook https://www.huygenlammersadvocaten.nl/expertises/inkeer-vrijwillige-verbetering)

  En wat is het #strafrechtelijk risico?

Let op! Niet in de cryptocast, wel van belang:
Het niet-aangeven van aanzienlijk (crypto)vermogen wordt al snel als opzet gezien. Omdat inkeer strikt genomen niet meer bestaat voor verzwegen vermogen, betekent dat vrij automatisch ook het risico op een strafzaak. Een eigen melding kan dat risico natuurlijk wel sterk verminderen.

  #buitenlands vermogen? Dan mag de Belastingdienst 12 jaar terug.

Of het “in ieder geval geen Nederlands vermogen” is, valt nog over te twisten. Als dat zo is, kan nog worden nagevorderd tot de start van Bitcoin in 2009 (of zover later als je er zelf in bent gestapt). Maar de meeste problemen zullen pas ontstaan vanaf 2018, gelet op de waardestijging van de Bitcoin.

  #Afrekenen

“Met 10% is het wel bekeken, met boete erbij.” Dat kan heel goed kloppen, als je uitgaat van een enkele piek in waarde per 2018 en inmiddels een weer sterk gestegen koers. Over de andere jaren betaal je dan immers vrij weinig “vermogensbelasting”, dus ook weinig boete (en rente).

  #Verloren cryptocoins

1:01:40>
Als je je Bitcoins bent kwijtgeraakt? Wat je echt niet meer hebt, hoef je niet meer aan te geven. Wel handig om daar zoveel mogelijk bewijs van te bewaren (denk aan een aangifte van een hack) of vast te leggen en eventueel een opmerking bij de aangifte te maken.

  #Vragen staat vrij, maar niet elke vraag moet worden beantwoord

1:06:30>
Als de Belastingdienst vragen stelt, moet je goed nadenken hoe deze te beantwoorden. Vragen staat vrij, maar alleen feitelijke vragen hoeven beantwoord te worden. Dus niet als gevraagd word naar een mening/uitleg (‘fiscale kwalificatie’). Maar ik een underdogpositie kan het strategisch een andere afweging worden om vragen wel of niet te beantwoorden: je wil geen achterdocht wekken en jezelf daarmee in de strafrechtelijke nesten werken.

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6784853140589047809/