Terug naar Korte berichten 12 February 2024

Adviseur Hoge Raad: Hof negeerde terecht Wet rechtsherstel box 3 om werkelijk rendement te compenseren

Geschreven door: Vanessa Huygen

Adviseur Hoge Raad: Hof negeerde terecht de Wet rechtsherstel box 3 en bood compensatie tot het werkelijk rendement.

 

In zijn Conclusie adviseert de Advocaat-generaal Pauwels de Hoge Raad om het cassatieberoep van de Staatssecretaris ongegrond te verklaren. In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het oude wettelijke systeem van box 3 niet door de beugel kan. Daarop is een wet ingevoerd die rechtsherstel moet bieden.

Maar het hof oordeelde dat ook die nieuwe Wet rechtsherstel onvoldoende is en daarom genegeerd moet worden, om daadwerkelijk compensatie tot het werkelijke rendement te bieden.

Het nieuwe forfaitaire stelsel met (weer) fictieve rendementen per vermogenscategorie leidt volgens de A-G (nog steeds) tot een EVRM-schending. Volgens de A-G heeft het hof de nieuwe wet dan ook terecht genegeerd.