Terug naar Korte berichten 7 August 2023

Boete vernietigd; rechtbank bevestigt mogelijkheid suppletie-inkeer btw (ook na bijna een jaar)

Geschreven door: Vanessa Huygen

Boete vernietigd; rechtbank bevestigt mogelijkheid suppletie-inkeer btw (ook na bijna een jaar)

Een ondernemer heeft over mei 2019 een suppletieaangifte omzetbelasting ingediend. De inspecteur stelde dat deze te laat want niet ‘zo spoedig mogelijk was ingediend. De stelling van de inspecteur was namelijk dat de ondernemer direct na het doen van de aangifte omzetbelasting over mei 2019 wist dat deze aangifte onjuist was en vervolgens “opzettelijk dan wel grofschuldig” bijna een jaar had gewacht met het indienen van een suppletieaangifte.

In mijn blog van september 2022 schreef ik al dat – ook na lange tijd – een vrijwillige dus tijdige suppletiemelding nog mogelijk is. En dus een ‘10a AWR boete’ in dat geval niet aan de orde is.

“Uit het doel van de suppletieplicht kan worden afgeleid dat het gaat om een actieve informatieplicht. Een jaar wachten met suppleren lijkt hiermee op het eerste niet te rijmen.[8] Maar met de ingebouwde mogelijkheid om te suppleren vóórdat het vermoeden ontstaat dat de inspecteur erachter zal komen, geeft het Besluit de ruimte om dan toch nog tijdig een suppletie in te dienen.”

Lees verder via “Wanneer kunt u een boete krijgen na een eigen suppletie omzetbelasting?” 

 

Rechtbank: vrijwillig melden is tijdig suppleren

De rechtbank oordeelt nu dat mijn eerdere uitleg correct is:

“4.11. Naar het oordeel van de rechtbank moet artikel 15 van het UB OB als volgt worden gelezen. In artikel 15, eerste lid, van het UB OB wordt de suppletieplicht benoemd. Vervolgens wordt in het tweede lid van dit artikel uitgewerkt wat het uiterste tijdstip voor het doen van die suppletie is. Het derde lid van artikel 15 van het UB OB schrijft regels voor over de wijze waarop de suppletie ingediend dient te worden.

4.12. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het uiterste tijdstip waarop moet worden voldaan aan de verplichting tot suppletie, het moment is voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de desbetreffende onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden.”

 

Verder lezen

Uitspraak: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:4986 

Blog: “Wanneer kunt u een boete krijgen na een eigen suppletie omzetbelasting?”, 7 september 2022

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_boete-vernietigd-rechtbank-bevestigt-mogelijkheid-activity-7094344716086861824-gsZC