Terug naar Korte berichten 7 April 2023

Vergrijpboete omzetbelasting van tafel vanwege ontbreken bewijs opzet

Geschreven door: Vanessa Huygen

Vergrijpboete omzetbelasting van tafel vanwege ontbreken bewijs opzet

Vergrijpboete omzetbelasting van tafel vanwege ontbreken bewijs opzet: veel te weinig btw voldaan is nog geen bewijs van bewust onjuiste btw afdracht.

En: bewijs van bewustheid na het beboetbare feit is sowieso onvoldoende om opzet - met terugwerkende kracht - vast te stellen op het moment dat de aangifte omzetbelasting werd gedaan en uiterlijk op het moment dat de belasting moest worden afgedragen.

Hierover schreef ik voor Taxence een precommentaar.

Verder in arrest HR:2023:492 enkele bijzondere formele oordelen van de Hoge Raad:

  • Belastingdienst hoeft geen kopie van de aanslag in zijn dossier te houden

 

  • Ongeldige bekendmaking aanslag “kan niet tot vernietiging leiden”

Dit oordeelt de Hoge Raad onder verwijzing naar HR 2012, maar uit HR 2014 volgt dat vernietiging wel degelijk het gevolg kan zijn. Het relevante verschil is vermoedelijk dat hier een tussenstap ontbrak: de vaststelling dat belastingplichtige te laat op de hoogte is geraakt, op zodanige datum dat moet worden geconstateerd dat de aanslag na afloop van de aanslagtermijn is vastgesteld. In dat geval zou de aanslag wél zijn vernietigd.

Lees mijn commentaar op Taxence: 7 april 2023, ‘Veel te weinig btw voldaan is nog geen bewijs van opzet
 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bewust-activity-7049792954009276416-2oRI