Terug naar Korte berichten 16 September 2022

Veroordeeld voor verzaken fiscale inlichtingenplicht; welke inspanning is vereist?

Geschreven door: Vanessa Huygen

Veroordeeld voor verzaken fiscale inlichtingenplicht; welke inspanning is vereist?

Een zwartspaarder wordt gevraagd om informatie over haar Zwitserse bankrekening. Zij verstrekt de bankafschriften niet. Mevrouw laat weten dat zij de stukken per e-mail heeft gevraagd, maar dat de bank duizenden euro’s rekent en dat heeft zij niet. Omdat ze blijft weigeren, wordt ze strafrechtelijk vervolgd voor het niet verstrekken de door de Belastingdienst verzochte informatie.

De rechtbank[1] oordeelt dat:

de inspanningsverplichting die voortvloeit uit de informatieverplichting [eveneens] geldt [als] verdachte inderdaad niet over de financiële middelen zou beschikken om de gevraagde stukken te verkrijgen.”

Vanwege het niet-verstrekken van die bankstukken wordt de verdachte veroordeeld. Terecht?

Informatieweigering is strafbaar feit

Desgevraagd niet verstrekken van mogelijk fiscaal relevante informatie is inderdaad een strafbaar feit. Maar: hoe ver gaat dat? Hoeveel moeite moet je doen om informatie te geven die je niet (meer) hebt maar mogelijk zou kunnen krijgen?

Inspanningsverplichting

De grens is bereikt wanneer de belastingplichtige over het materiaal niet beschikt of in #redelijkheid kan #beschikken. Of zoals de Hoge Raad[2] het formuleert:

dat de belastingplichtige daarover de beschikking heeft of, met de van hem #redelijkerwijs te verwachten #inspanning, kan verkrijgen.”

Redelijk te verwachten inspanning

De vraag is dus: welke inspanning is redelijk te vragen. Deze veroordeling lijkt heel onredelijk. Banken kunnen inderdaad exorbitante bedragen vragen voor een druk op de printknop. Van iemand die dat niet kan betalen tóch eisen dat de stukken worden opgevraagd, is dan wel erg onredelijk.

Maar in het vonnis staat meer. De inspecteur heeft via hetzelfde e-mailadres gemaild, en kreeg daarop direct een foutmelding – het e-mailadres bleek onjuist. Diezelfde foutmelding zal de verdachte hebben gehad, veronderstelt de rechtbank. In dat geval is de grens van redelijke inspanning niet bereikt, aangezien niet eens is geprobeerd via een brief de bankstukken op te vragen.

 

* Bron: BijzonderStrafrecht “Welke inspanningsverplichting bestaat er in geval van een informatieverplichting?

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_zwartspaarder-strafrechtelijk-verstrekken-activity-6976447598517706753-4XIX

 

Voetnoten:

 

[1] Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5188

[2] Hoge Raad 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1117