Terug naar Korte berichten 9 June 2022

Handel in cryptovaluta met tradingbot niet zomaar belastbaar inkomen

Geschreven door: Vanessa Huygen

Handel in cryptovaluta met tradingbot niet zomaar belastbaar inkomen 

In deze uitspraak ging het om iemand die zelf een ‘trading bot’ heeft ontwikkeld en daarmee handelde in cryptovaluta. In het jaar 2017 behaalde hij daarmee een winst van ruim € 10 miljoen. Daarover legde de inspecteur een aanslag op. Voor de rechtbank is de discussie: gaat dit om belaste winst in box 1, of is het #speculatief resultaat op vermogen (box 3)? De rechtbank maakt duidelijk dat van belastbare inkomsten niet zo snel sprake is bij een tradingbot, wanneer geen sprake is van structurele winsten. 

 

De rechtbank merkt op dat belanghebbende in zijn vrije tijd een algoritme heeft geschreven dat ‘kijkt’ naar de koersverschillen zoals die zich met betrekking tot dezelfde cryptovaluta, als gevolg van zogenoemde marktimperfecties.

Het algoritme is zo ontworpen dat het beoogt ‘munt te slaan’ uit die imperfecties. Wordt aan in het algoritme vastgelegde parameters voldaan, dan wordt automatisch een cryptovalutatransactie uitgevoerd. De imperfecties zijn, maar door grote aantallen transacties is toch substantieel voordeel te behalen. Maar: #verlies is echter ook mogelijk.

 

De rechtbank overweegt dat weliswaar wordt deelgenomen aan het economisch verkeer én dat belanghebbende evident winst wilde behalen, maar dat niet voldaan is aan de eis dat sprake is van:

  • #structureel positieve #resultaten,
  • die #rechtstreeks #gevolg zijn van de geïnvesteerde extra #arbeid

Wat hier meewoog: 2017 was een goed jaar, maar in 2018 leed hij juist aanzienlijke koersverliezen.

Zonder een ‘objectieve winstverwachting’ is geen sprake van een ‘bron van inkomen’ en daarmee geen belastbaar resultaat, zo oordeelt de rechtbank.

 

Meer weten? Lees ook eerdere berichten inzake belastingheffing over cryptovaluta.

 

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_cryptovaluta-tradingbot-belastbaar-activity-6940633764263804930-AlQV