Terug naar Commentaren 10 July 2024

Hoge Raad weigert rentevergoeding bij vermindering box 3, in strijd met EHRM rechtspraak

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoge Raad weigert rentevergoeding bij vermindering box 3, in strijd met EHRM rechtspraak

In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat over belasting die in strijd met het EVRM is betaald, als hoofdregel geen wettelijke rente hoeft te worden vergoed, tenzij de totale claim hierdoor zou verdubbelen. Dit criterium is niet duidelijk herleidbaar uit EHRM-jurisprudentie. De Hoge Raad wijkt hiermee af van het advies van de A-G. Ter onderbouwing verwijst de Hoge Raad naar het EHRM-arrest Scordino, maar dit arrest ondersteunt volgens de A-G juist dat schade wel volledig gecompenseerd moet worden. De Hoge Raad oordeelt dat rentevergoeding alleen vereist is wanneer de schade verdubbelt door de wettelijke rente. Naar mijn mening is dit in strijd met de EHRM-rechtspraak.

Lees verder in mijn commentaar voor NTFR.

 

NTFR 2024/1003 - Geen rentevergoeding over terugbetaling box 3-heffing, annotator mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma