Terug naar Commentaren 10 December 2021

NTFR 2021/4313: Terstond en tot het volle bedrag invorderbaar verklaarde btw-naheff ingsaanslag vernietigd wegens schending van Unierechtelijk verdedigingsbeginsel Commentaar bij Hoge Raad 10 december 2021, nr. 19/03628, ECLI:NL:HR:2021:1850

Geschreven door: Marloes Lammers