Terug naar Commentaren 6 November 2020

FED 2021/20: Hoorplicht niet geschonden als de belanghebbende zelf een einde maakt aan het hoorgesprek en daardoor niet in de gelegenheid is geweest zijn verweren mondeling toe te lichten Commentaar bij Hoge Raad 6 november 2020, nr. 19/02693, ECLI:NL:HR:

Geschreven door: Marloes Lammers